مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌

طرح لایه باز تراکت پیتزا فروشی و فست فود

کتاب تحلیل سازه ها و تنش -مگسون