مقاله ابعاد سرمايه اجتماعي

ز شبکه ها، هنجارها و ارزش ها می باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل میکند(مارموت و بیل[1]،2011). اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط و پیوندهای اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی تاثیرات مفیدی در رشد و توسعه دارند. (کسانی[2]،2008). به عقیده گودرهام[3] ، سرمایه اجتماعی کارایی انتقال دانش را افزایش میدهد،  زیرا که آن، رفتار جمعی را ترغیب می کند. ایده اصلی آنان این است که انتقال دانش، کلیدی است برای بدست آوردن شایستگی، صلاحیت و یک مزیت برای سازمان محسوب میشود. آنان با استفاده از مدل ناهاپیت و گوشال

مقاله هل ضريح ناصرالحق هو فعلا ضريح ناصر الحق؟

اله المعد هو بحث یتعلق بانتساب ضریح برجى الشکل فى مدینه آمل لحسن بن على الطروشى الحسینى الملقب بناصر الحق (230ـ 304 ق) وهو من سلاسه الزیدیین وحججهم بمازندران بالقرن 4 ق ودلائل تلک الشهره . لقد حاول المحقق بالإعتماد على منابع تاریخ الزیدیه، مصادر الرجال والتواریخ المحلیه أن یستعرض شرحاً لحیاه ناصر الحق . وفى اثر ذلک ضمن بیان تاریخ مختصر لإعاده البناء والترمیم الکامل لتشیید البقعه فى القرن 9 ق، سیلقى المحقق الضوء على خصائصها المعماریه مع أخذ التحقیقات المیدانیه التى تم إجراؤها فى الإعتبار و أیضاً تألیفات المستشرقین الذین شاهدوا الضریح والتقاریر التى

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

اری بل فرم بزرگسالان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 160 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx توضیحات کامل : پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 160 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx   تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان:  پرسشنامه سازگاری بل به منظور پی بردن به موقعیت عمومی سازگاری فردسازنده بل در سال 1961 ساخته شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه160 سوال می باشد. زیر مقیاس ها عبارتند ازالف- سازگاری در خانه ب- سازگاری در سلامتی ج- س