مقاله تأثير حکمراني مطلوب بر اجرايي شدن حق بر توسعه با تأکيد بر بعد ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير حکمراني مطلوب بر اجرايي شدن حق بر توسعه با تأکيد بر بعد ملي :


تعداد صفحات : 37

حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین‏المللی بوده و برخورداری انسان‏ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می‏شود. این هدف برجسته, حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می‏کند و همه عناصر ملی و بین‏المللی را مکلف حق قرار می‏دهد. در این مقاله, بر روش‏ها و ابزار اجرای حق توسعه, شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن‏ها تمرکز ‏یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص‏های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت‏ها هستند که با سیاست گذاری‏های قابل پیش بینی, از طریق فرایندی شفاف, نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش‏ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می‏آورند. در این نوشتار, این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می‏تواند زمینه‏های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند, مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. همچنین تأثیر شاخص‏های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می‏شود.

لینک کمکی