مقاله «پدرمآبي» دولت و حقوق قراردادهاي کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله (پدرمآبي) دولت و حقوق قراردادهاي کار :


تعداد صفحات : 45

(پدرمآبی) به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت, ‌ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین‏وسیله, دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار, از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت‌های فکری و نظام‏های حقوقی مختلف,‌ به اندازه منع اضرار به غیر, از حمایت فراگیر, ‌یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس, مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه‌ها و آموزه‌های مکاتب فردگرا, جامعه‏گرا‏ و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه‌های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن,‌ دیدگاه‌های موافق و مخالف را در قالب توجیه‏ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر, چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله‏های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می‏نماید.

لینک کمکی