گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پیچشی (بدست آوردن پریود نوسانات ، ممان اینرسی و ضریب ارتجاعی پیچشی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پیچشی (بدست آوردن پریود نوسانات , ممان اینرسی و ضریب ارتجاعی پیچشی) :

دید کلی :
گزارش کارآزمایشگاه ارتعاشات آزاد پیچشی )بدست آوردن پریود نوسانات , ممان اینرسی و ضریب ارتجاعی پیچشی(در 13 صفحه ورد قابل ویرایش


توضیحات کامل :

گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پیچشی ) بدست آوردن پریود نوسانات , ممان اینرسی و ضریب ارتجاعی پیچشی(در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پیچشی (بدست آوردن پریود نوسانات , ممان اینرسی و ضریب ارتجاعی پیچشی)
فهرست:

مقدمه

هدف

ئوری آزمایش

شرح دستگاه

نحوه انجام آزمایش

روش تعیین ممان اینرسی

محاسبه ممان اینرسی دیسک بزرگ

ممان اینرسی دیسک کوچک

محاسبه ممان اینرسی با دیسک جانبی کوچک

دیسک کوچک با وزنه جانبی کوچک

تکمیل جداول

جداول

منحنی

نتیجه گیری

لینک کمکی