گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنایی و بررسی فرمان دهنده های مكانیكی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنایی و بررسی فرمان دهنده های مکانیکی) :

دید کلی :
گزارش کارآزمایشگاه گاورنر (آشنایی و بررسی فرمان دهنده های مکانیکی)در 25صفحه ورد قابل ویرایش


توضیحات کامل :

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنایی و بررسی فرمان دهنده های مکانیکی)در 25صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنایی و بررسی فرمان دهنده های مکانیکی)
فهرست:

هدف

مقدمه  و تئوری

گاورنر ساده

Porter Governor

گاورنر Proell

گاورنر Hartnell

حمایت و عدم حمایت

عدم حساسیت

پایداری

روش انجام آزمایش

محاسبات تئوری گاونر Porter

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

جدول مقادیر آزمایشگاهی و محاسبه درصد خطا

محاسبه مقادیر تئوری گاونرProell

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

محاسبات گاورنر hartnell

حالت 1

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 2

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 3

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 4

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 5

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 6

مقادیر تئوری

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

لینک کمکی