پروژه مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش (فصل سوم کتاب آذربانی و کلانتری)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش (فصل سوم کتاب آذربانی و کلانتری) :

توضیحات ابتدایی درخصوص پاورپوینت دانلودی:

کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری, از جمله منابع مهم درسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. پروژه دانلودی حاضر که به صورت کامل و قابل ویرایش, همراه با کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی تهیه گردیده است فصل سوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش با موضوع مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش می باشد که همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری

پروژه مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش (فصل سوم کتاب آذربانی و کلانتری)
فهرست مطالب

تعریف فلسفه

متافیزیک یا مابعدالطبیه

ارزش شناسی

زیبایی شناسی

معرفت شناسی

منطق

اخلاق

ایده آلیسم

رئالیسم

پراگماتیسم (عمل گرایی)

اگزیستانسیالیسم

ناتورالیسم

ماتریالیسم

اومانیسم

تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش

ورزش و تربیت بدنی از دیدگاه اسلام

بخش هایی از متن:

مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش

تعریف فلسفه

کلمه فلسفه از واژه یونانی فیلو به معنی دوستدار و سوفیا به معنای دانایی تشکیل شده است. نخستین بار فیثاغورث از این واژه استفاده کرده است. فلسفه به معنای خاص فقط بر حکمت مابعدالطبیعه یا متافیزیک اطلاق می شود اما به معنای عام مفاهیم گوناگونی از جمله مطالعه حقایق, اصول زیربنایی, جهت دهنده همه دانشها و دستگاه ارزش گذاری تعریف شده است. در تربیت بدنی فلسفه به معنای عام استفاده شده است. ...

متافیزیک یا مابعدالطبیه

ماهیت ناب و مفهوم اصلی فلسفه است به عبارتی واقعیت ها و حقایقی که از دایره تجربه ما بیرون هستند.مانند منشا هستی ,فلسفه وجود بشرو اعمال , اراده انسان و ....

مطالب متافیزیک در تربیت بدنی از ماهیت آن جدا نیست.

تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش

تحلیل فلسفی روش نوین برای روشن ساختن مفاهیم و معانی کلمات ,لغات و اصطلاحات در تعلیم و تربیت است.

تحلیل فلسفی بر اساس اندیشه های برتراند راسل شکل گرفته است. در این مکتب فرد در انتخاب رشته ورزشی آزاد است وتربیت بدنی وسیله ای است که قادر باشد فرد را به تکامل ابعاد جسمانی,روانی,عاطفی و ذهنی برساند.

...

لینک کمکی