پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی با نمره گذاری، روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی با نمره گذاری, روایی و پایایی :

دید کلی :
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی بندورا, 1997؛ وودولاک, 1987 ASE با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 33 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی بندورا, 1997؛  وودولاک, 1987 ASE با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 33 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


 

 


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی 

       شرکت کنندگان پاسخ های خود را با استفاده از ابعاد 5 نمره ای لیکرت ارائه می کنند که از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (5) رده بندی می شود. هر زیر گروه از ابعاد, از ترکیب پاسخ های آیتم ها برای زیر گروه ابعاد با نمراتی که از 5 تا 25 رده بندی می شوند امتیاز داده می شود. نمره کل ابعاد, از ترکیب نمرات زیر گروه ابعاد با نمرات کل که از 33 تا 165 می باشد به دست می آید.

 

مطابق با مدل اصلی خود کارآمدی بندورا, یک مقیاس خاص برای اندازه گیری خود کارآمدی در حوزه ی تحصیلات عالی نیاز بود. بنابراین, خود کارآمدی تحصیلی شرکت کنندگان با استفاده از یک نسخه ی اصلاح شده از مقیاس خود کارآمدی تحصیلی وود ولاک (1987 ؛ ASE) ارزیابی  شد. (ASE) یک مقیاس سنتی برای خود کارآمدی است که برای تعیین بزرگی, یا سطحی که در آن فرد باور می کند که می تواند عمل کند, و توان یا سطح اعتماد به نفس فرد که در آن سطح می تواند عمل کند(بندورا, 1997؛  وودولاک, 1987). (ASE) اولیه هفت بعد از عملکرد تحصیلی را بررسی می کند: تمرکز کلاسی, به حافظه سپاری, تمرکز امتحان, فهمیدن, تفسیر کردن, درک کردن مفاهیم, و یادداشت برداری کردن. آیتم ها شامل چهار تا پنج سطح عملکرد برای هر ناحیه تکلیف هستند. برای مثال تمرکز بر روی حداقل 50% (یا 70%, 90%, 100%) از دوره ی کلاس یا به خاطر سپاری 50% (70%, 90%, 100%) از حقایق و مفاهیم, شرکت کنندگان بایستی نشان دهند در هر سطح عملکرد می توانند انجام دهند و سپس سطح قضاوت اعتماد به نفس را که از کاملاً بدون اعتماد بنفس (0) تا کاملاً دارای اعتماد بنفس (10) رده بندی  می شود نشان دهند.

 

 

 

       روایی وپایایی پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی 

ماورر و پییر (1998) بر اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس (ASE) پایایی 0.80 را گزارش کردند .روایی آن را نیز مطلوب دانستند. در پژوهش حاضر پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد و جهت روایی ابعاد از روایی وابسته به محتوا استفاده شد به این منظور که در هر ابعاد همبستگی سوالات ابعاد با نمره کل  محاسبه شد. چون در ابعاد اغلب سوالات با نمره کل رابطه معنی دار داشتند, روایی محتوای ابعاد‌ مورد تایید قرار گرفت.(به نقل از ولی خانی, 1390).
 

لینک کمکی