پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با نمره گذاری و خرده مقیاس ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با نمره گذاری و خرده مقیاس ها :

دید کلی :
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 3 گزینه ای (فرم الف و ب و ج) با نمره گذاری, تفسیر, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 60 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 3 گزینه ای (فرم الف و ب و ج) با نمره گذاری, تفسیر, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 60 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه خلاقیت تورنس :

پرسشنامه خلاقیت تورنس 60 سئوال سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی,بسط,ابتکار وانعطاف پذیری تشکیل شده است . گزینه ها نشان دهنده میزان خلاقیت پایین ,متوسط وبالا می باشند که نمره 1 برای خلاقیت پایین ,2برای خلاقیت متوسط و3برای خلاقیت بالا در نظر گرفته شده است .مجموع نمرات کسب شده در هر خرده آزمون نمایانگر نمره آزمودنی در آن بخش است ومجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون ,نمره کلی خلاقیت اورانشان می دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 60تا180 خواهد بود .سئوالهای 1تا 22 به سیالی,23تا33 به بسط,34تا49 به ابتکار و50تا 60به انعطاف پذیری مربوط است . 

لینک کمکی